BAMU University question papers

BAMU BTECH Question Papers

It is not an official website.

पेपर्स भेजो & रुपये कमाओ


BAMU BTECH  Papers

 
BTECH ME / PROD

Select Semester

 
BTECH ME 2 Year Papers


BTECH-MECH-4-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-BTMES404-AUG-2022

BTECH-MECH-3-SEM-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-H-1359-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-FLUID-MECHANICS-H-1207-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-MACHINE-DRAWING-H-1275-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-MACHINE-DRAWING-H-325-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-H-1311-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-H-1276-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-PRODUCTION-PROCESSES-H-394-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIAL-H-429-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-H-1241-DEC-2019

BTECH-MECH-3-SEM-THERMODYNAMICS-1-H-360-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-H-1358-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-FLUID-MECHANICS-H-1206-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-MACHINE-DRAWING-H-324-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-H-1310-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-PRODUCTION-PROCESSES-1-H-393-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIAL-H-428-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-STRENGTH-OF-MATERIALS-H-1240-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-3-SEM-THERMODYNAMICS-1-H-359-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-H-1051-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-H-1026-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-ELECTRICAL-MACHINE-APPLIED-ELECTRONICS-H-204-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-ELECTRICAL-MACHINES-H-203-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-H-1160-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-MACHINE-TOOLS-H-275-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-2-H-1123-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-METROLOGY-MECHANICAL-MEASUREMENT-H-1077-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-PRODUCTION-PROCESSES-2-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-H-134-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-THEORY-OF-MACHINES-1-H-168-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-THERMODYNAMICS-2-H-133-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-4-SEM-THERMODYNAMICS-2-H-169-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-ADVANCED-SOLID-MECHANICS-H-1125-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-ALTERNATIVE-ENERGY-SOURCES-H-1124-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-APPLIED-THERMODYNAMICS-H-1078-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-ELECTRICAL-TECHNOLOGY-H-1161-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-MACHINE-DRAWING-H-1027-DEC-2019

BTECH-MECH-4-SEM-MANUFACTURING-PROCESS-2-H-1052-DEC-2019


BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-H-302-DEC-2018

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-H-111-DEC-2018

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-H-111-JUN-2018

BE-MECH-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-H-325-DEC-2018

BE-MECH-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-H-394-DEC-2018

BE-MECH-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-H-429-DEC-2018

BE-MECH-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-H-360-DEC-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINE-AND-APPLIED-ELECTRONICS-H-204-DEC-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINE-AND-APPLIED-ELECTRONICS-H-204-JUN-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-H-276-DEC-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-H-276-JUN-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-H-168-DEC-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-H-168-JUN-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-H-133-DEC-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-H-133-JUN-2018

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINE-AND-APPLIED-ELECTRONICS-E-101-DEC-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINE-AND-APPLIED-ELECTRONICS-P-307-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-P-42-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-P-106-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-E-170-DEC-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-P-372-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-E-350-DEC-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-P-140-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-E-37-DEC-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-P-244-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-P-73-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-E-69-DEC-2017

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-P-275-JUN-2017

BE-MECH-PROD-2-YAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-K-275-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-K-161-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINES-AND-APPLIED-ELECTRONICS-K-94-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINES-AND-APPLIED-ELECTRONICS-P-305-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-K-211-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-P-180-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-P-56-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-P-498-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-K-309-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-P-98-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-K-34-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-P-387-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-K-242-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-P-15-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-K-64-NOV-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-P-346-JUN-2016

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINES-AND-APPLIED-ELECTRONICS-42-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINES-AND-APPLIED-ELECTRONICS-Z-312-JUN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-460-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-Z-230-JUN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-492-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-U-510-JAN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-1-Z-53-MAY-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-Z-245-JUN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-501-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIALS-Z-95-JUN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-121-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-Z-391-JUN-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-479-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-Z-14-MAY-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-81-DEC-2015

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-Z-351-JUN-2015


BE-MECH-PROD-2-YEAR-ELECTRICAL-MACHINES-AND-APPLIED-ELECTRONICS-U-51-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-U-478-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-2-U-195-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIALS-U-519-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-1-U-129-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-U-500-DEC-2014

BE-MECH-PROD-2-YEAR-THERMODYNAMICS-2-U-90-DEC-2014
 


BE-MECH-2-YEAR-MACHINE-DRAWING-E-226-DEC-2017

BE-MECH-2-YEAR-PRODUCTION-PROCESSES-E-306-DEC-2017

BE-MECH-2-YEAR-THERMODYNAMICS-1-E-265-DEC-2017

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-E-196-DEC-2017

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P-15-JUN-2017

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-E-13-DEC-2017

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-P-220-JUN-2017

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-509-JAN-2016

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-K-185-NOV-2016

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-P-140-JUN-2016

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-K-12-NOV-2016

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-P-273-JUN-2016

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-Z-141-JUN-2015

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-11-DEC-2015

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-Z-281-JUN-2015

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-3-U-396-DEC-2014

BE-2-YEAR-ENGINEERING-MATHEMATICS-4-U-20-DEC-2014

BE-MECH-2-YEAR-STRENGTH-OF-MATERIAL-U-477-DEC-2014
 

 
BTECH ME 3 Year Papers

 

BTECH-MECH-6-SEM-MANUFACTURING-PROCESSES-1-BTMC401-AUG-2022

BTECH-MECH-5-SEM-CAD-H-1402-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENT-1-H-1381-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-FLUID-MECHANICS-AND-MACHINES-H-535-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-FLUID-MECHANICS-H-349-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-FLUID-MECHANICS-MACHINERY-H-350-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-HEAT-TRANSFER-H-1395-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-IC-ENGINE-TURBINES-H-1300-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-ENGINEERING-ECO-H-384-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-MATERIALS-AND-METALLURGY-H-528-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-MECHATRONICS-H-1419-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-MODERN-MANAGEMENT-TECHNIQUES-H-549-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-PRODUCTION-MANAGEMENT-H-1265-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-PRODUCTION-MANAGEMENT-H-1388-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-THEORY-OF-MACHINE-2-H-542-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-H-1409-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SM-CAD-H-1230-DEC-2019

BTECH-MECH-5-SEM-CAD-H-1230-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENT-1-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-H-419-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-H-1349-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-METALLURGY-AND-MATERIALS-H-315-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-5-SEM-THEORY-OF-MACHINES-2-H-1197-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENT-2-H-1004-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-H-104-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-CAD-H-194-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-CAD-H-585-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-COMPUTATIONAL-TECHNIQUES-H-1151-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-COMPUTATIONAL-TECHNIQUES-H-1466-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENT-2-H-1437-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-ENGINEERING-METALLURGY-H-1042-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-FLUID-MECHANICS-MACHINERIES-H-1016-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-HEAT-TRANSFER-H-124-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-HEAT-TRANSFER-H-571-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-H-1451-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-MATERIALS-AND-METALLURGY-H-1444-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-MODEM-MANAGEMENT-TECHNIQUE-H-1067-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-TOOL-ENGINEERING-H-1578-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-TOOL-ENGINEERING-H-158-A-DEC-2019

BTECH-MECH-6-SEM-TOOL-ENGINEERING-H-159-B-DEC-2019

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-H-194-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-H-194-JUN-2018

BE-MECH-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-H-521-JUN-2018

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-AND-MACHINES-H-535-JUN-2018

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-H-124-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-H-124-JUN-2018

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-H-266-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-H-266-JUN-2018

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-H-384-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-MATERIALS-AND-METALLURGY-H-528-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINE-2-H-542-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-H-159-B-DEC-2018

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-H-159-B-JUN-2018

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-H-104-DEC-2018

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-ACHINE-ELEMENTS-1-E-336-DEC-2017

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-ACHINE-ELEMENTS-1-P-129-JUN-2017

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-ACHINE-ELEMENTS-2-P-211-JUN-2017

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESING-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-E-06-DEC-2017

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-E-212-DEC-2017

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-P-29-JUN-2017

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-E-93-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-AND-MACHINERY-E-253-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-AND-MACHINERY-P-62-JUN-2017

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-E-29-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-P-234-JUN-2017

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-E-162-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P-362-JUN-2017

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-E-293-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-P-94-JUN-2017

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-E-61-DEC-2017

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-K-84-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-P-377-JUN-2016

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-K-230-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-P-85-JUN-2016

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-K-24-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-P-295-JUN-2016

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-K-151-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-P-484-JUN-2016

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-K-263-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-P-127-JUN-2016

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-K-53-NOV-2016

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-P-335-JUN-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-ACHINE-ELEMENTS-1-K-298-NOV-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-ACHINE-ELEMENTS-2-K-03-NOV-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-P-264-JUN-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-K-198-NOV-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-P-44-JUN-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-2-K-173-NOV-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-2-P-3-JUN-2016

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-448-DEC-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-1-Z-219-JUN-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-K-3-DEC-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-Z-273-JUN-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-287-DEC-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-Z-42-MAY-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINES-2-255-DEC-2015

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2K-243-JUN-2014

BE-MECH-PROD-3-YEAR-DESIGN-OF-MACHINE-ELEMENTS-2-U-04-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-112-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-Z-382-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-319-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-FLUID-MECHANICS-Z-81-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-33-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-Z-303-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-218-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-Z-488-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-360-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-Z-131-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINE-2-Z-03-MAY-2015

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-72-DEC-2015

BE-MECH-3-YEAR-TOOL-ENGINEERING-Z-342-JUN-2015

BE-MECH-3-YEAR-CAD-CAM-CAE-U-112-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-HEAT-TRANSFER-U-35-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-HYDRAULICS-AND-PNEUMATICS-U-179-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-INDUSTRIAL-MANAGEMENT-AND-ENGINEERING-ECONOMICS-U-378-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-METALLURGY-AND-MATERIALS-U-289-DEC-2014

BE-MECH-3-YEAR-THEORY-OF-MACHINE-2-U-249-DEC-2014

 
BTECH ME 4 Year Papers


BTECH-MECH-7-SEM-1-DOT-C-DOT-ENGINES-AND-GAS-TURBINES-H-616-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-1-DOT-C-DOT-ENGINES-H-304-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-ADVANCED-CAD-H-651-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-ADVANCED-MATERIALS-AND-MANUFACTURING-H-453-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-ADVANCED-MATERIALS-AND-MANUFACTURING-H-650-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-H-338-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-H-4009-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-H-623-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-H-4032-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-ENERGY-CONSERVATION-AND-MANAGEMENT-H-450-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-ENERGY-CONSERVATION-AND-MANAGEMENT-H-638-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-HEAT-TRANSFER-H-1254-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-HVAC-HEATING-VENTILATION-AND-AIR-CONDITIONING-H-4053-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-INDUSTRY-4-DOT-0-H-4055-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-MECHATRONICS-H-647-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-H-373-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-METROLOGY-QUALITY-CONTROL-H-631-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-MODERN-MANAGEMENT-TECHNIQUES-H-454-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-NON-CONVENTIONAL-ENERGY-SYSTEM-H-455-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-OPERATIONS-RESEARCH-H-4023-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-H-451-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-POWER-PLANT-ENGINEERING-H-648-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-PRODUCTION-PLANNING-AND-CONTROL-H-452-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-PRODUCTION-PLANNING-AND-CONTROL-H-649-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-REFRIGERATION-AIR-CONDITIONING-H-1186-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-REFRIGERATION-AND-CRYOGENICS-H-4016-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-TOOL-DESIGN-H-1289-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-TOOL-DESIGN-H-4002-DEC-2019

BTECH-MECH-7-SEM-TURBO-MACHINES-H-407-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-7-SEM-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-H-1220-DEC-2019

BTECH-MECH-PROD-7-SEM-PROJECT-MANAGEMENT-OPERATION-RESEARCH-H-1325-DEC-2019

BTECH-CIVIL-MECH-EE-ECT-7-SEM-SAP-MATERIAL-MANAGEMENT-1-H-456-DEC-2019

BTECH-CIVIL-MECH-EE-ECT-8-SEM-SAP-MATERIAL-MANAGEMENT-2-H-228-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-ADVANCED-VIBRATIONS-NOISE-CONTROL-H-227-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-AUTOMOBILE-ENGINEERING-H-114-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-AUTOMOTIVE-TECHNOLOGY-H-226-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-COMPUTATIONAL-FLUID-DYNAMICS-H-222-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-INDUSTRIAL-ENGINEERING-H-223-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-MACHINE-TOOL-DESIGN-H-221-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-PIPING-SYSTEM-ENGINEERING-H-225-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-H-147-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-H-182-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-ROBOTICS-AND-INDUSTRIAL-AUTOMATION-H-495-DEC-2019

BTECH-MECH-8-SEM-TRIBOLOGY-H-224-DEC-2019

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-H-338-DEC-2018

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMOBILE-ENGINEERING-H-114-JUN-2018

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-H-304-DEC-2018

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-H-223-JUN-2018

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-H-373-DEC-2018

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-H-451-DEC-2018

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-H-147-JUN-2018

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-H-182-JUN-2018

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-E-239-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-P-50-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMOBILE-ENGINEERING-E-17-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-E-200-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-E-118-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P-321-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-E-280-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P-81-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-P-154-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-E-47-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-P-252-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-E-79-DEC-2017

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P-283-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-ROBOTICS-AND-INDUSTRIAL-AUTOMATION-P-202-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-TURBO-MACHINES-P-114-JUN-2017

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-K-219-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-P-65-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMOBILE-ENGINEERING-K-14-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMOBILE-ENGINEERING-P-276-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-K-187-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-P-24-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-109-DEC-2016

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-P-408-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-K-250-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-P-108-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-MODERN-MANAGEMENT-TECHNIQUES-P-202-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-K-323-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-P-199-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-K-42-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-P-314-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-K-72-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-P-355-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-TRUBO-MACHINES-K-283-NOV-2016

BE-MECH-4-YEAR-TRUBO-MACHINES-P-143-JUN-2016

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-268-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-Z-23-MAY-2015

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMOBILE-ENGINEERING-14-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-236-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-Z-254-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-142-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-INDUSTRIAL-ENGINEERING-Z-412-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-300-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-Z-62-MAY-2015

BE-MECH-4-YEAR-MODERN-MANAGEMENT-TECHNIQUES-386-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-383-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-Z-159-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-K-51-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-PROJECT-MANAGEMENT-AND-OPERATIONS-RESEARCH-Z-321-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-90-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-Z-360-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-TRUBO-MACHINES-334-DEC-2015

BE-MECH-4-YEAR-TRUBO-MACHINES-Z-105-JUN-2015

BE-MECH-4-YEAR-AUTOMATIC-CONTROL-SYSTEM-U-268-DEC-2014

BE-MECH-4-YEAR-IC-ENGINES-U-229-DEC-2014

BE-MECH-4-YEAR-METROLOGY-AND-QUALITY-CONTROL-U-308-DEC-2014

BE-MECH-4-YEAR-MODERN-MANAGEMENT-TECHNIQUES-U-412-DEC-2014

BE-MECH-4-YEAR-POWER-PLANT-ENGINEERING-U-409-DEC-2014

BE-MECH-4-YEAR-TRUBO-MACHINES-U-351-DEC-2014